Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 29 juni 2021, 2021013947, SKGZ202100210

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 juni 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Bekijk ook binnen dit dossier: