Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 april 2019, SKGZ201800830

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 april 2019
Datum publicatie: 4 april 2019

EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, consulten en behandelingen, geldige verwijzing, Voorwaarden zorgverzekering 2015 en 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2015 en 2016, verzoek afgewezen