Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2020, SKGZ201901150

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

De commissie heeft op 4 december 2019 een tussenuitspraak gedaan. Hieruit volgt op welke wijze de ziektekostenverzekeraar het tarief moet berekenen dat als ‘marktconform’ is aan te merken. De uitkomst van deze berekening is € 3.457,70. Dit bedrag is lager dan het bedrag dat de ziektekostenverzekeraar bereid is te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar hoeft geen hogere vergoeding toe te kennen.