Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,18 april 2018,SKGZ201602494

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 april 2018
Datum publicatie: 19 april 2018

Geneeskundige zorg, HIFU-behandeling, stand wetenschap en praktijk, redelijkheid en
billijkheid, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, artt. 6:2 en 6:248 BW, verzoek afgewezen