Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201502516

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 8 februari 2017
Datum publicatie: 10 februari 2017

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, Bijlagen 1 en 2 Rzv, gedeeltelijke toewijzing