Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 29 april 2021, 2020055917, SKGZ202001920

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, rationele farmacotherapie, taperingstrips,
citalopram
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2
Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Bekijk ook binnen dit dossier: