Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 7 februari 2022, 2022000520, SKGZ202101441

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 februari 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, oligodontie, implantaten, bruggen en kronen
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Bekijk ook binnen dit dossier: