Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 3 december 2019, 2019041247, SKGZ201900747

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2019
Datum publicatie: 20 december 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, kronen en bruggen, aangeboren afwijking
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019