Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 29 juli 2020, SKGZ201902416

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 juli 2020
Datum publicatie: 4 augustus 2020
Verzoekster is gehouden de nota van de ziektekostenverzekeraar voor het op 4 juli 2019 door haar afgenomen middel VSM Solidago Virgaurea Oertinctuur te betalen.

Verzoekster had uit het declaratieoverzicht van 10 september 2019 kunnen afleiden dat met 'Verstrekking apotheek' VSM Solidago Virgaurea Oertinctuur werd bedoeld. De ziektekostenverzekeraar heeft terecht € 10,-- incassokosten in rekening gebracht vanwege het uitblijven van tijdige betaling. De ziektekostenverzekeraar is niet gehouden vormen van zorg of andere diensten altijd met naam op de declaratie-overzichten te vermelden. Hij moet de afweging maken tussen duidelijke communicatie en de privacy van zijn verzekerden, die immers ook door een ander kunnen zijn verzekerd. De ziektekostenverzekeraar beoordeelt dit niet per individuele polis, maar maakt die afweging voor alle lopende verzekeringen. De commissie kan de ziektekostenverzekeraar vervolgens niet volgen in zijn stelling dat vermelding van VSM Solidago Virgaurea Oertinctuur de privacy van de verzekerde onevenredig schaadt. Andere geneesmiddelen worden door hem namelijk wel met naam op de declaratieoverzichten vermeld, en hij heeft voor dit onderscheid geen afdoende verklaring gegeven.