Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 september 2020, SKGZ201901865

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 september 2020
Datum publicatie: 15 september 2020
Verzoekster heeft aanspraak op een PGB vv op basis van 11 uren en 10 minuten Persoonlijke Verzorging per week.

Verzoekster had een PGB vv op basis van 24,5 uren Persoonlijke Verzorging per week. Omdat haar PGB vv afliep, heeft zij een nieuwe indicatie laten stellen. De indicerend wijkverpleegkundige kwam op 30 uren Persoonlijke Verzorging per week. De zorgverzekeraar heeft hiervan 11 uren en 10 minuten toegekend, omdat bepaalde delen van de geïndiceerde zorg volgens hem niet onder Persoonlijke Verzorging vallen. De zorgverzekeraar heeft na bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen telefonisch contact opgenomen met de indicerend wijkverpleegkundige. Zij heeft hierna de indicatie verlaagd naar 455 minuten (7 uren en 35 minuten) Persoonlijke Verzorging per week. De commissie beslist dat het aantal geïndiceerde uren leidend is. Aangezien de wijkverpleegkundige de indicatie naar beneden heeft bijgesteld, heeft verzoekster geen aanspraak op een hoger aantal uren. Echter de ziektekostenverzekeraar heeft toegezegd dat aan verzoekster een PGB vv wordt toegekend op basis van 11 uren en 10 minuten. Hij dient zich gedurende de looptijd van de indicatie te houden aan deze toezegging. De eerdere toekenning van een PGB vv op basis van 24,5 uur Persoonlijke Verzorging per week leidt niet tot een andere beslissing. Iedere aanvraag moet apart worden beoordeeld.