Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 mei 2022, SKGZ202101561

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 mei 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022
Verzoekster heeft geen aanspraak op de Carp-X spalk op grond van de zorgverzekering.

De zorgverzekering biedt dekking voor hulpmiddelen ter correctie van gestoorde functies van het bewegingssysteem toe te passen bij een ernstige aandoening en waarop de verzekerde permanent - dat wil zeggen levenslang - is aangewezen. De Carp-X is niet aan te merken als een hulpmiddel waarop verzoekster permanent is aangewezen bij de behandeling van een tenniselleboog.