Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 16 juli 2020, 2020028754, SKGZ202001151

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 juli 2020
Datum publicatie: 18 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, orthodontie in bijzondere gevallen, OSAS
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2020