Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 maart 2019, SKGZ201800651

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2019
Datum publicatie: 13 maart 2019

Hulpmiddelenzorg, hulphond, clausule machtiging, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder e, en 2.12 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen