Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 september 2014, SKGZ201302802

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 juli 2019
Datum publicatie: 5 juli 2019

Maximale vergoeding per kalenderjaar, aanvullende ziektekostenverzekering, maximale vergoeding per kalenderjaar, oorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen