Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,26 september 2018,SKGZ201701315

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 26 september 2018
Datum publicatie: 28 september 2018

Verenigde Staten, geneeskundige zorg, selective neurectomy i.c.m. platysma resection, stand wetenschap en praktijk, hoogte vergoeding,
marktconform tarief, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.2, tweede lid, Rzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek gedeeltelijk toegewezen