Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 30 maart 2021, 2021009197, SKGZ202002208

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 maart 2021
Datum publicatie: 19 juli 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, vervangen borstprotheses, indicatie,
zorgaanbieder, nota
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Bekijk ook binnen dit dossier: