Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 2 september 2020, SKGZ202000176

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 september 2020
Datum publicatie: 7 september 2020
Bij verzoeker is geen sprake van oligodontie. Hij heeft daarom geen aanspraak op bijzondere tandheelkundige zorg ten laste van de zorgverzekering.

Bij verzoeker zijn vijf elementen niet aangelegd. Hij heeft hiervoor een orthodontische behandeling ondergaan, die is vergoed door de ziektekostenverzekeraar ten laste van de zorgverzekering. Daarna heeft hij een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van vier implantaten met daarop kronen, waarbij op één implantaat een brugconstructie komt met twee kronen. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding afgewezen omdat geen sprake is van een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel. De commissie overweegt dat bij verzoeker sprake is van hypodontie. Pas bij het niet aangelegd zijn van zes elementen of meer kan worden gesproken van oligodontie. Alleen dan is de situatie zo ernstig dat een ernstige ontwikkelingsstoornis als bedoeld in de regelgeving aan de orde is. Dat de orthodontische behandeling wel ten laste van de zorgverzekering is vergoed, maakt dit niet anders. De implantaatbehandeling vormt hiervan geen onderdeel. De ziektekostenverzekeraar heeft verzoeker van het begin af aan geïnformeerd dat een behandeling met implantaten niet voor vergoeding ten laste van de zorgverzekering in aanmerking komt.