Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 12 augustus 2020, SKGZ202000311

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2020
Datum publicatie: 13 augustus 2020
De ziektekostenverzekeraar mag geen machtigingsvereiste hanteren of een machtiging voor bepaalde tijd afgeven voor Hylo-comod oogdruppels.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar verzocht Hylo-comod oogdruppels te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft pas tijdens de procedure bij de commissie besloten hiertoe over te gaan, echter voor een bepaalde tijd. De commissie beslist dat dit niet terecht is. Hylo-comod oogdruppels zijn een medisch hulpmiddel als bedoeld in artikel 2.13 Rzv. In de verzekeringsvoorwaarden is opgenomen dat slechts toestemming hoeft te worden gevraagd als een hulpmiddel wordt afgenomen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Gesteld noch gebleken is dat dit aan de orde is, zodat ook geen reden bestaat een machtiging voor bepaalde tijd af te geven.