Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 23 september 2020, SKGZ202000235

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 september 2020
Datum publicatie: 25 september 2020
Laparoscopisch herstel van een buikwandhernia met behulp van de Da Vinci® robot is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Verzoekster heeft in Nederland een operatie ondergaan in verband met een buikhernia. Deze operatie is niet goed verlopen. Het probleem van de buikhernia werd niet opgelost. In Nederland was alleen een volgende operatie mogelijk waarbij een incisie van 20 centimeter zou worden gemaakt. Hierdoor was er een lange hersteltijd en zou een groot litteken ontstaan. De behandelend arts verwees verzoekster naar België. Aldaar stelde de chirurg een laparoscopisch herstel voor met behulp van de Da Vinci® robot. Volgens de ziektekostenverzekeraar is deze ingreep niet conform de stand van de wetenschap en praktijk. Het Zorginstituut heeft een onderzoek uitgevoerd naar de behandeling, en is tot de conclusie gekomen dat het hier niet gaat om zorg die conform de stand van de wetenschap en praktijk is. Daarom is deze zorg niet verzekerd op basis van de zorgverzekering. De commissie volgt het advies van het Zorginstituut en beslist tot afwijzing van het verzoek.