Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 februari 2020, SKGZ201901436

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020

Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een machtiging aangevraagd voor een abdominoplastiek met fleur de lis correctie, inclusief navel reinsertie en reven fascia abdominalis (verder: buikwandcorrectie). Deze ingreep moet de (verergerde) pijnklachten en bewegingsbeperkingen door het huidoverschot op haar buik verhelpen. De ziektekostenverzekeraar heeft afgifte van een machtiging geweigerd, omdat zijns inziens geen sprake is van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking als gevolg van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting. De commissie volgt de ziektekostenverzekeraar hierin. Verzoekster heeft geen aanspraak op een buikwandcorrectie.