Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201900798

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020

De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is verzoeker met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 te verzekeren volgens de aanvullende ziektekostenverzekering, inclusief de dekking voor orthodontische zorg. Verzoeker heeft, in vervolg op de aanvraag voor de betreffende verzekering, op 24 december 2018 gebeld met een medewerker van de ziektekostenverzekeraar, en heeft verteld in het nieuwe jaar orthodontische hulp nodig te hebben. Dit in afwijking van hetgeen bij de aanvraag was vermeld. Aangezien de aanvullende ziektekostenverzekering inging op 1 januari 2019, is deze informatie vóór het sluiten van de overeenkomst door verzoeker aan de ziektekostenverzekeraar meegedeeld. Dat de selectievragen onjuist waren beantwoord en het polisblad al was verzonden brengt hierin geen verandering.