Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,23 mei 2018,SKGZ201701695

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 mei 2018
Datum publicatie: 25 mei 2018

Verplicht en vrijwillig eigen risico, DBC-systematiek, informatieplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 19, 20 en 23 Zvw, 2.1, 2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, artt. 16 en 17 Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-007), verzoek afgewezen