Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 oktober 2020, SKGZ202000745

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Adjuvante immuuntherapie bij een melanoom stadium IIIA voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Verzoekster heeft in België immuuntherapie ondergaan. Zij heeft de kosten hiervan gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar. Deze heeft vergoeding afgewezen op de grond dat immuuntherapie bij een melanoom in stadium IIIA niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en daarmee geen verzekerde prestatie vormt onder de zorgverzekering. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek, en sluit hiermee aan bij het advies van het Zorginstituut. Daarbij overweegt de commissie dat alleen de Nederlandse zorgpraktijk als uitgangspunt wordt genomen voor hoe behandelaren zorg ‘plegen te bieden’ en wat daarmee valt onder het criterium 'praktijk'. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat de zorg wél voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.