Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Tussenuitspraak GcZ, 24 juli 2019, SKGZ201801324

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 26 juli 2019
Datum publicatie: 26 juli 2019

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde na chemotherapie, frameprothese, Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.7 Bzv, 2.31 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017 en 2018,