Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 3 december 2020, 2020050144, SKGZ202001686

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2020