Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 december 2019, SKGZ201901164

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 december 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Verzoekster heeft weinig tot geen borstvorming. Om dit te corrigeren heeft zij een aanvraag gedaan voor vergoeding van de kosten van het plaatsen van borstprothesen. Het operatief plaatsen of vervangen van borstprothesen is uitgesloten van vergoeding tenzij (i) één of beide borsten geheel of gedeeltelijk zijn geamputeerd of (ii) sprake is van agenesie of aplasie van de borst bij vrouwen en (iii) de daarmee vergelijkbare situatie bij een vastgestelde transseksualiteit. Bij verzoekster is geen sprake van een status na gehele of gedeeltelijke borstamputatie dan wel transseksualiteit. De vraag of agenesie of aplasie van de borst aan de orde is moet worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: er dient sprake te zijn van (i) minder dan één centimeter klierweefsel, en (ii) het ontbreken van een inframammairplooi. Dat bij verzoekster sprake is van minder dan één centimeter klierweefsel is niet in geschil. Verder heeft verzoekster verklaard dat haar arts heeft bevestigd dat bij haar een kleine inframammairplooi aanwezig is. Daarom heeft verzoekster geen aanspraak op vergoeding van de kosten voor het plaatsen van borstprothesen beiderzijds ten laste van de zorgverzekering.