Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 augustus 2011, SKGZ2011.00017

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 augustus 2011
Datum publicatie: 5 september 2011

Premie, premieachterstand: viermaandswaarschuwing, aanmelding CVZ, detentie, beƫindiging vanwege vertrek naar het buitenland, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2011, artt. 6, 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen