Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 20 november, 2019052284, SKGZ201901436

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 november 2019
Datum publicatie: 7 februari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Plastische chirurgie, abdominoplastiek met fleur de lis correctie, inclusief navel reinserti
reven fascia abdominalis (buikwandcorrectie)
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019