Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 17 juni 2020, 2020014216, SKGZ201902556

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 juni 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, incontinentiemateriaal, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onderdeel d, en
2.11 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Bekijk ook binnen dit dossier: