Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 14 december 2020, SKGZ202000988

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 december 2020
Datum publicatie: 15 december 2020
Parodontale zorg bij het syndroom van Sjögren valt niet onder de indicaties voor bijzondere tandheelkunde.

Verzoekster lijdt aan het syndroom van Sjögren. Door deze aandoening is haar gebit hard achteruit gegaan. Om de schade te herstellen heeft de tandarts begin 2019 een aanvraag gedaan, die heeft geleid tot afgifte van een machtiging. Deze machtiging zag ook op parodontale zorg. Eind 2019 volgde een nieuwe aanvraag voor parodontale nazorg. De ziektekostenverzekeraar heeft deze afgewezen.
De commissie overweegt dat het syndroom van Sjögren kan leiden tot xerostomie (droge mond), waardoor verzoekster weliswaar extra vatbaar is voor tandcariës, maar niet voor parodontale aandoeningen. Dit betekent dat een indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp ontbreekt en dat de ziektekostenverzekeraar de aanvraag terecht heeft afgewezen. Dat eerder abusievelijk een machtiging hiervoor werd afgegeven maakt dit niet anders.