Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 24 juli 2019, SKGZ201801172

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 26 juli 2019
Datum publicatie: 26 juli 2019

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), zelfstandig beheer, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a tot en met
2.15c, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen