Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 januari 2020, SKGZ201901316

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 januari 2020
Datum publicatie: 23 januari 2020

In 2019 is bij verzoeker een recidief in de lymfeklieren vastgesteld, na een in 2014 gediagnostiseerde en behandelde prostaatkanker. Daarom heeft hij op 2 april 2019 een robot geassisteerde lymfadenectomie ondergaan in Gronau, Duitsland. Verzoeker heeft op 28 maart 2019 de aanvraag voor voornoemde behandeling bij de ziektekostenverzekeraar ingediend. De termijn tussen de aanvraag en de behandeling is zodanig kort dat de ziektekostenverzekeraar geen redelijke mogelijkheid is geboden hierop te beslissen. De verordening blijft om die reden buiten toepassing. Er moet worden getoetst aan de voorwaarden van de zorgverzekering.
Deze behandeling voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Daarom bestaat geen aanspraak op vergoeding van de kosten hiervan.