Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 16 augustus 2021, 2021028690, SKGZ202100539

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 augustus 2021
Datum publicatie: 26 oktober 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid,
ingangsdatum
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c
Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.