Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 9 juni 2021, 2021017970, SKGZ202100570

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 juni 2021
Datum publicatie: 8 juli 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, transarteriƫle chemo-embolisatie (TACE),
peniscarcinoom, stand wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2019, artt. 19 en 20 Vo. nr. 883/2004.

Bekijk ook binnen dit dossier: