Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,,12 december 2018,SKGZ201800408

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018

Premie, hoogte betalingsachterstand, betaling door de gemeente, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2018, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2007-2009, en art.6:43 BW, verzoek afgewezen