Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 29 augustus 2007, SKGZ2007.01252 (ANO07.190)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 29 augustus 2007
Datum publicatie: 4 maart 2011

Ingangsdatum zorgverzekering, bevestiging beeindiging, bevestiging alle premies zijn voldaan, ingangsdatum 1 februari 2007, art. 2 en 5 AWBZ, art. 2, 5, 10 en 96 Zvw, verzoek toegewezen