Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 2 februari 2021, SKGZ202000869

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 2 februari 2021
Datum publicatie: 10 februari 2021
Geen (verzekerings)indicatie voor refractiechirurgie, wel aanspraak hierop vanwege gedane toezegging.

Bij verzoeker is sprake is van astenopische klachten bij hypermetropie. Omdat hij naast een contactlensintolerantie een brilintolerantie zou hebben, is verzoeker doorverwezen voor lensimplantatie. De commissie oordeelt, mede op basis van het advies van het Zorginstituut, dat inderdaad sprake is van een contactlensintolerantie. Dat daarnaast een volstrekte brilintolerantie bij verzoeker aan de orde is, is daarentegen niet komen vast te staan. Omdat het beroep op de door de ziektekostenverzekeraar gedane telefonische toezegging slaagt, wijst de commissie het verzoek toe.