Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2021, SKGZ202002171

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
De ziektekostenverzekeraar mocht besluiten het PGB vv te beëindigen, omdat verzoeker zijn administratie niet op orde had. Verzoeker heeft geen recht op een hogere vergoeding dan hem in het kader van het PGB vv tot de beëindigingsdatum werd uitgekeerd.

De ziektekostenverzekeraar heeft op grond van een dossieronderzoek vastgesteld dat verzoeker zich niet hield aan de verplichtingen die op hem rusten op grond van het reglement en hij heeft op basis hiervan besloten het PGB vv per 1 september 2020 te beëindigen. De commissie beslist dat deze beslissing terecht was. Daarnaast stelt de commissie vast dat het totale PGB vv waarop recht bestond tot 1 september 2020 is uitgekeerd en verzoeker geen recht heeft op een andere of hogere vergoeding.