Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 december 2019, SKGZ201900761

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 december 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Partijen zijn verdeeld over het aantal toegekende uren van het PGB vv. De commissie beslist dat hulp bij de toiletgang en het aanreiken van medicatie wél onder de Zvw kunnen vallen en in dat geval ten laste van het PGB vv komen. De zorgverzekeraar is daarom gehouden verzoekster een hoger PGB vv toe te kennen.