Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 11 november 2019, 2019035474, SKGZ201900508

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 november 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met
2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2018

Bekijk ook binnen dit dossier: