Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2020, SKGZ201900997

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

De apotheek heeft in de loop van 2019 vastgesteld dat bij verzoeker sprake is van een aantoonbare medische noodzaak voor het gebruik van Nexium®. De ziektekostenverzekeraar heeft besloten dit middel met ingang van 1 februari 2019 te vergoeden. Tevens heeft hij coulancehalve besloten Nexium® met terugwerkende kracht tot 17 april 2016 voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Volgens verzoeker moet de ziektekostenverzekeraar de kosten evenwel vergoeden met terugwerkende kracht tot de datum waarop het middel door de arts aan hem is voorgeschreven. Het gebruik van Nexium® was zijns inziens al die tijd al medisch noodzakelijk.
De commissie overweegt dat vóór februari 2019 geen sprake was van een aangetoonde medische noodzaak voor Nexium®. Verzoeker heeft daarom geen aanspraak op vergoeding van dit middel zoals door hem verzocht.