Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 13 januari 2020, 2019048621, SKGZ201801634

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 januari 2020
Datum publicatie: 23 januari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, hoogte aantal uren,
ingangsdatum
, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1,2.10 en 2.15a tot en met
2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv