Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 24 februari 2010, SKGZ2009.01616

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 februari 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011

Laboratoriumonderzoek op verwijzing van een natuurgeneeskundig arts, registratie BIG-register, geen huisartsenzorg, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009), verzoek afgewezen