Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 21 december 2020, 2020052629, SKGZ202001947

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 december 2020
Datum publicatie: 11 maart 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, zorg uit het netwerk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a t/m
2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Bekijk ook binnen dit dossier: