Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 december 2019, SKGZ201900816

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 december 2019
Datum publicatie: 19 december 2019

Verzoekster is van mening dat zij geen eigen risico is verschuldigd voor farmaceutische zorg. Ook meent zij geen eigen bijdrage te zijn verschuldigd voor orthopedisch schoeisel en een volledige gebitsprothese. Verder meent verzoekster dat de ziektekostenverzekeraar Cranio Sacrale Therapie (CST) ten onrechte aanmerkt als een alternatieve therapie, in plaats van fysiotherapie. Hierdoor ontvangt zij een lagere vergoeding. Overigens is verzoekster van mening dat zij recht heeft op vergoeding van het lidmaatschapsgeld voor de NPV en dat de ziektekostenverzekeraar ten onrechte weigert dit aan haar te vergoeden.
De commissie beslist dat de verschuldigdheid van het eigen risico en de eigen bijdrage voor de genoemde zorg wettelijk zijn geregeld. Dit betekent dat de ziektekostenverzekeraar de bedragen terecht bij verzoekster in rekening heeft gebracht en zij deze aan hem dient te voldoen. Verder beslist de commissie dat CST niet is aan te merken als reguliere fysiotherapie en om die reden niet als zodanig hoeft te worden vergoed. De therapie is aan te merken als een alternatieve geneeswijze en is ook als zodanig door de ziektekostenverzekeraar vergoed op grond van de aanvullende ziektekostenverzekering. Ten aanzien van de vergoeding van het lidmaatschapsgeld beslist de commissie dat niet is gebleken dat zij de nota's hiervan eerder bij de ziektekostenverzekeraar heeft ingediend en dat zij om die reden niet zijn vergoed. In de procedure heeft verzoekster alsnog aangetoond dat zij desbetreffende kosten heeft gemaakt. De ziektekostenverzekeraar dient deze kosten te vergoeden op grond van de aanvullende ziektekostenverzekering.