Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,18 april 2018, SKGZ201700880

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 april 2018
Datum publicatie: 19 april 2018

Ingangsdatum zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering,
betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2015 en 2016, artt. 5, 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015 en 2016, Voorwaarden buitenlandpolis 2015 en 2016, artikel 3:37 BW, verzoek afgewezen