Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 4 mei 2021, 2020046795, SKGZ202001060

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 mei 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, rationele farmacotherpie, taperingstrips,
venlafaxine
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en
bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020.

Bekijk ook binnen dit dossier: