Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 9 juli 2020, 2020029781, SKGZ202000706

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 juli 2020
Datum publicatie: 27 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, rationele farmacotherpie, Gabapentine 10%
crème
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2
Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019