Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 13 mei 2019, 2019018151, SKGZ201801800

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 mei 2019
Datum publicatie: 18 oktober 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinqswet,
EU/EER, medisch specialistische zorg, enkeloperatie, indicatie, doelmatigheid, verwijzing
: Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo.nr. 883/2004 en artt. 25 en 26 Vo. nr.
987/2009