Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 10 februari 2020, 2019043553, SKGZ201901208

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 februari 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie, indicatie
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Bekijk ook binnen dit dossier: